E-Kartoteka

E-kartoteka umożliwia całodobowy wgląd w kartotekę księgową właściciela lokalu z każdego miejsca na świecie
oraz stały dostęp do komunikatów i innych ważnych informacji dotyczących Twojej Wspólnoty Mieszkaniowej .

Zaloguj się do e-kartoteki!